Nou 45 – Hoe lyk jou toekoms?

December 1st, 2013

The future has several names: For the weak it’s IMPOSSIBLE. For the faint hearted it’s the UNKNOWN. For the courageous it’s IDEAL! ~Rick Godwin

Die laaste maand van 2014 het aangebreek en binnekort is die jaar heeltemal verby. Sien jy uit na volgende jaar? Dink jy dit gaan beter wees as hierdie een? Of is jy bang vir die toekoms? ’n Groot deel van die sukses van volgende jaar lê reeds opgesluit in hierdie jaar. Dit wat jy vanjaar gesaai het, sal jy volgende jaar kan oes. Ek hoop daar wag vir jou ’n mooi oes. Vir gelowiges hou die toekoms geen vrees in nie: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! (Jer 29:11).

Wat kan jy nog hierdie week saai wat jy volgende jaar kan oes?

© Leon M Foot

Nou 44 – Vorentoe en terug

November 24th, 2013

May you look back on the past with as much pleasure as you look forward to the future. – Paul Dickson

Die lewe – nou – is die raakpunt tussen gister en môre, tussen die verlede en die toekoms. Ons is voortdurend besig om beide vorentoe en agtertoe te kyk. Wat sien jy? Is jy net so bly en opgewonde oor dit wat verby is as oor dit wat nog voorlê? Dit moet elkeen se droom wees om elke dag so te kan lewe. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi (1:20ev) dat hy so probeer lewe dat hy niks het om hom oor te skaam nie. Terselfdertyd wens hy om na Christus te gaan omdat dit verreweg die beste sal wees. Op hierdie punt is sy lewe kyk hy met ewe veel vreugde vorentoe en terug. Dis mos ’n gelukkige lewe!

Hoe gaan jy hierdie week vorentoe en terug kyk?

© Leon M Foot

Nou 43 – Klein begin

November 17th, 2013

Most beginnings are small, and appear trivial and insignificant, but in reality they are the most important things in life. – James Allen

Almal van ons wil graag groot dinge doen, maar selfs die grootstes begin klein. Ons onderskat dikwels die klein dinge in ons lewe, maar daarsonder sal die grotes nie kan gebeur nie. Die geheim is om te begin, ongeag hoe klein. In Handelinge 11 word vertel hoe die eerste gelowiges uit Jerusalem weggevlug het as gevolg van die vervolging. Uit hierdie klein groepie het die kerk van Jesus Christus begin. Aanvanklik was daar maar enkele toegewydes en vandag strek dit oor die hele wêreld.

Watter klein projek begin jy hierdie week wat die kiem van ʼn grote inhou?

© Leon M Foot

Nou 42 – Laaste dag

November 10th, 2013

Believe that each day that shines on you is your last. – Horace

Dis nie die lekkerste gedagte om te dink nie, maar dit is geweldig motiverend, want wat jy nog wou doen, moet jy nou doen. Ons is mos meesters van uitstel – en daarmee saam, afstel. As ek egter weet dat ek net vandag het, dan is my uitkyk dalk anders en kry ek waarskynlik baie meer gedoen. Dié gedagte moet ons nie morbied maak nie, maar eerder inspireer om ons beste te gee elke dag, want ons weet nie watter dag ons laaste sal wees nie. As Jesus praat oor sy wederkoms sê Hy: Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie.

Dalk is dit nie môre jou laaste dag nie, maar dink net wat sal jy regkry as jy leef asof dit is!

© Leon M Foot

Nou 41 – Goeie dae

November 3rd, 2013

Each today, well-lived, makes yesterday a dream of happiness and each tomorrow a vision of hope. Look, therefore, to this one day, for it and it alone is life. – Sanskrit poem

Was vandag ’n goeie dag vir jou? As jy kon, sou jy dit wou oorhê? Indien wel, wat sou jy anders wou doen? Ons gebruik dikwels ons dae soos ons ander natuurlike hulpbronne benut: so asof daar ’n onbeperkte hoeveel daarvan is. Iewers deur jou lewe kom jy op die punt om te besef dat jou dae beperk is en al hoe minder word. Dis dat wat jy besef dat jy jou dae beter moet benut. Die Skeppergod gee ons hiervan ’n voorbeeld as Hy aan die einde van elke skeppingsdag terugkyk op sy handewerk. Dan lees ons hierdie woorde: En God het gesien dit is goed.

Hoe kan jy sorg dat jy hierdie week sewe goeie dae het?

© Leon M Foot

Nou 40 – Foute maak

October 27th, 2013

He that never changes his opinion never corrects mistakes and will never be wiser on the morrow than he is today. – Tyron Edwards

Om te groei gaan dikwels met foute gepaard. Ons leer immers uit ons foute. Sommige mense weier egter om te erken dat hulle ’n fout gemaak het, of enigsins ’n fout kan maak. Die regte reaksie op ’n fout is om dit dadelik te erken, verkoning te vra en volgende keer daarop te verbeter. Die polisie wat vir Paulus en Silas in die tronk gegooi het (Hand 16), het hulle fout besef, dadelik om verskoning gaan vra en toe vir Paulus-hulle losgelaat. Volgende keer sou hulle seker maak dat die mense wat hulle wil toesluit nie Romeinse burgers is nie.

Gaan jy hierdie week uit jou foute leer?

© Leon M Foot

Nou 39 – Vasbyt vir nog ‘n dag

October 20th, 2013

Perseverance is not a long race; it is many short races one after another. – Walter Elliott

Het jy onlangs moed opgegee, opgehou met iets waarmee jy besig was voordat jy klaar was? Dit voel nie goed nie, nè? Dit voel of jy jouself in die steek gelaat het. Soms moet ’n mens natuurlik ophou voor jy klaar is: As jy ’n langafstandwedloop hardloop en jou lyf gee in, is dit dwaasheid om aan te hou. Dan maak jy meer skade. Maar om sommer net op te hou, is om jou droom prys te gee. Soms moet ons net nog een dag, een geleentheid langer aanhou, en dan doen ons dit môre weer. En die dag daarna. En so word drome waar. Moses het net God se belofte gehad, my hy het Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien (Heb 11:27).

Hoe kan jy hierdie week net nog een keer volhard?

© Leon M Foot

Nou 38 – Goeie ou dae

October 13th, 2013

The secret lies in how we handle today, not yesterday or tomorrow.  Today – that special block of time holding the key that locks out yesterday’s nightmares and unlocks tomorrow’s dreams. – Charles Swindoll

Verlang jy ook soms terug na gister se “goeie ou dae”? Dit was dalk goeie dae, maar nie noodwendig beter as nou nie. Iewers in die toekoms gaan ons terugkyk en dan gaan vandag daardie tyd se “goeie ou dae” wees. Dis asof ons verlede altyd vir ons beter lyk as ons hede, maar dit is nie noodwendig waar nie. Ons vergeet net te maklik die slegte uit die verlede. As die Prediker (hoofstuk 3) skryf dat daar ’n tyd vir elke ding is, dan is die bedoeling eenvoudig: As dit die regte tyd is, doen wat jy moet doen, voluit! Op hierdie manier verseker jy dat jy altyd ’n klomp “goeie ou dae” sal hê.

Watter “goeie ou dae” gaan jy hierdie week begin skep?

© Leon M Foot

Nou 37 – Tevrede

September 29th, 2013

Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want – Jim Rohn.

Is jy tevrede met wie jy is en wat jy het? Hou jy van hoe jy lyk, of vergelyk jy jouself voortdurend met ander? Kom ek vertel jou ’n geheim: Daar sal altyd mense wees wat mooier, langer, slanker of wat ook al is. Daar sal met ander woorde altyd mense wees met wie jy jouself sal wil vergelyk. Die uitslag van so ’n vergelyking is ongelukkig dikwels tot jou eie nadeel. Juis daarom vermaan Paulus ons in Gal 6: 4 Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek: as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met dié van ’n ander te vergelyk.

Hoe gaan jy hierdie week tevrede wees met wie jy is?

© Leon M Foot

Nou 36 – Terugkyk

September 22nd, 2013

The greatest waste of energy is in looking back at missed opportunities, lamenting past events, grudge collecting, getting even, harboring ill will, and any vengeful thinking. – Denis Waitley

Hoe baie kyk jy terug na nou jou verlede met woede en aggressie en selfs hartseer? Almal het verspeelde kanse en mislukkings. Almal van ons wens ons kon sommige van ons keuses oor maak – dan sou ons dalk beter gekies het. Maar die verlede is verby en onveranderlik. Die beste wat ons kan doen is om daaruit te leer en om beter keuse in die toekoms te maak. Dit is waarna Paulus streef as hy skryf: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is (Fil 3:13).

Gaan jy hierdie week energie mors met terugkyk?

© Leon M Foot